Vill du bli kontaktad?

Tillbaka till Nyheter

Månadens konsult Johan Thorell

2015-12-07
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Månadens konsult är ett projekt som Uppstuk startat upp under hösten 2015 där vi vill ge både studenter och företag en inblick i vad våra konsulters arbete. Vi kommer därför varje månad låta en av våra konsulter presentera deras arbete och vilka utmaningar de står inför. Först ut är Johan Thorell, konsult på Rikshem.

 

Vad är dina främsta arbetsuppgifter?

Aggerar som ett proffs med indataMina främsta arbetsuppgifter hos Rikshem är att bokföra och kvalitetsäkra inkommande energidata för fastighetsbeståndet. Det betyder att informationen som mätare och manuella avläsningar ger behöver vara rimlig innan den förs in i Rikshems energiplattform. Finns det indikationer på att data möjligtvis är felaktig påbörjas ett detektivarbete för att reda ut oklarheter. Med mail, telefonsamtal och tidigare dokumentation försöker jag se till att energiuppföljningen blir korrekt.

 

Berätta om Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag som har bestånd i över 20 städer och ägs fjärde AP-fonden samt AMF. Detta gör att Rikshem strävar efter att uppnå ”den nationella allmännyttan”. Fastigheterna ska förvaltas långsiktigt och varsamt då det är pensionsspararnas pengar som skall förvaltas. Betydelsen av det är att företaget värderar parametrar som kortsiktiga affärsmodeller eventuellt inte gör. Ett exempel är bra kännedom av energikonsumtionen.

 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?

AnställningsbarVarje arbetsplats har unika utmaningar. Att reda ut totala energikonsumtionen bland hundratals fastigheter, vilka i sin tur har olika typer av byggnader med olika förutsättningar och verksamheter, är inte alltid helt enkelt. Dokumentationen av energiförbrukning är mer än sällan bristfällig. Det tar sin tid att komma i kontakt med rätt person som kan ge den information som söks, samtidigt som Rikshem fortsätter att expandera och då behöver fler fastigheter granskas.

 

Vad är det roligaste med att vara konsult hos Uppstuk?

Uppstuks energiuppdrag är fantastiska. Här får jag chansen att efter år, och åter års, studier äntligen inse att mödan var värd. Förmodligen har alla som pluggat en längre tid någon gång känt att målet är långt borta och att man inte göra några relevanta framsteg. Uppstuk gav mig möjligheten att pröva mina spetskunskaper inom energiområdet och känna att jag bidrar med något alldeles speciellt till just min arbetsplats. Det blir bara bättre när föreläsaren tar upp fenomen som direkt kan kopplas till vad jag arbetar med och min studiemotivation skjuter i höjden.

 

Vad har du har lärt dig som konsult?

Att universitetsstudierna skulle skilja sig från ett arbete var ingen nyhet, men exakt vad återstod att lära sig. Nu när jag jobbat en tid hos Rikshem via Uppstuk har jag fått en förståelse för hur en konsult går tillväga och på vilket sätt man lägger upp en dag på arbetsplatsen för att utföra kunden uppgifter. Det är en erfarenhet jag tror kan utvecklas vidare men att grunden är gjord och den kan komma väl till pass i min framtida karriär.

 

Jag lovar att jag är bra med pinnar

Till sist; de tre D:na

Dold talang: Arbetet blir alltid gjort.

Drömyrke: Ett arbete som gör världen bättre.

Dagens citat: Rätt plats, rätt tid, rätt tillfälle.