Vill du bli kontaktad?

Tillbaka till Nyheter

Månadens konsult Jesper Jansson

2016-03-07
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Månadens konsult är ett projekt som Uppstuk startat upp under hösten 2015 där vi vill ge både studenter och företag en inblick i våra konsulters arbete. Vi kommer därför varje månad låta en av våra konsulter presentera deras arbete och vilka utmaningar de står inför. Denna månad får vi en inblick i affärsområdet IT, där Jesper Jansson berättar om sitt arbete.

 

Jesper Devo ITVad är dina främsta arbetsuppgifter?

Att hjälpa scanningsgrupperna genom att se till att deras program fungerar som de vill. Lösa buggar I programmen och finnas tillhands ifall något kritiskt fel inträffar. Jag deltar även I kundprojekt där jag ska se till att nya blanketter ska kunna scannas in, och ordnar så att kundens krav uppfylls. Nu I början har jag stor fokus på att lära mig alla de program vi använder, som alla är nya för mig.

 

Berätta kort om Devo IT

Devo IT arbetar med digitaliseringsprojekt, allt från fakturor och blanketter till mikrofilmer och antika böcker. En vanlig process hos oss är att vi tar emot exempelvis en faktura från en kund som vi scannar in till vårt tolkningsprogram. Programmet läser av fakturan så bra den kan, och sedan kontrollerar vi att den gjort rätt. Sedan skickar vi vår digitala tolkning till kunden.

 

Vad är den största utmaningen med uppdraget?

Jag har ofta många bollar I luften så det är en utmaning att hålla koll samt fokusera på vad som behöver göras just nu. Men jag får mycket stöd och har bra dialog med mina snälla medarbetare!

 

Vad är det roligaste med att vara konsult hos Uppstuk?

Känslan av att folket på Uppstuk verkligen tror på en, och gör sitt bästa för att man ska trivas på jobbet. Detta har jag känt genom hela processen, från min första kontakt med Uppstuk, under anställningsprocessen ända fram till nu när jag är konsult.

 

Vad har du lärt dig från rollen som konsult, som du tar med dig till framtida anställningar?

Vikten av att ha klara kommunikationsvägar, att veta vem man ska kontakta vid vilken situation. Att dokumentera allt man gör och ska göra (jag använder anteckningsblock, mobil och dator för detta).

 

Mina tre D:

Dold talang: Rappa

Drömyrke: Att delta i roliga och spännande projekt, kanske som projektledare i framtiden.

Dagens citat: “Hoppas på det bästa, förbered dig på det värsta.”