Vill du bli kontaktad?

Tillbaka till Nyheter

Månadens konsult Oskar Klavebäck

2016-05-09
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Månadens konsult är ett projekt som Uppstuk startat upp under hösten 2015 där vi vill ge både studenter och företag en inblick i våra konsulters arbete. Vi kommer därför varje månad låta en av våra konsulter presentera deras arbete och vilka utmaningar de står inför. Denna månad är det Oskar Klavebäck som ger en inblick i ett Marknad/Ekonomi uppdrag på Uppsala kommun.

 

Vad är dina främsta arbetsuppgifter?

Jag har jobbat med urval och granskning av småföretagare åt Uppsala kommun för deras tillväxtprojekt inför kommande näringslivsprogram samt hjälpt dem att genomföra en enkätundersökning åt kommunen. Efter uppdraget sålde jag in en fortsättning på det där jag i de kommande stegen har agerat som kontaktperson för företagarna och entreprenörerna ifrån kommunens sida, samt samordnat företagsbesök åt kommunens näringslivsutvecklare på de olika företagen och kommit med idéer och tankar kring näringslivsprogramet och företagarnas syn på kommunen.

 

Berätta kort om Uppsala kommuns enhet för näringslivsutveckling

Uppsala kommuns enhet för näringslivsutveckling består av tjänstemän som jobbar aktivt med att förbättra näringslivsklimatet I Uppsala och utveckla det till Sveriges bästa företagarkommun och att bli en naturlig del av storstadsregionen.

 

 

 

Vad är den största utmaningen med uppdraget?

Uppdraget i sig har varit väldigt grundläggande, så det har inte funnits några större utmaningar.

 

Vad är det roligaste med att vara konsult hos Uppstuk?

Uppdraget isig har varit väldigt roligt, jag hade bra kontakt med Uppsalas näringsliv innan och har definitivt utvidgat de inom branscher jag normaltsett inte träffat. Det har även varit roligt att få en inblick i vad kommunen gör som statlig institution för näringslivet i Uppsala och en inblick i hur ALMI jobbar lokalt.

 

Vad har du lärt dig från rollen som konsult, som du tar med dig till framtida anställningar?

Vikten av att ha ett bra företag bakom sig. I övrigt har tjänsten varit väldigt grund läggande, spännande dock och se att en majoritet av Uppsalas företag lider av kvalificerad kompetensbrist.

 

Mina tre D:

Dold talang: Väldigt händig…

Drömyrke: Pensionär

Dagens citat: “If you’re not willing to fail, you won’t succeed.”  – Shai Agassi