Vill du bli kontaktad?

Tillbaka till Nyheter

Månadens konsult Emma Narving

2016-07-11
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Månadens konsult är ett projekt som Uppstuk startat upp under hösten 2015 där vi vill ge både studenter och företag en inblick i våra konsulters arbete. Vi kommer därför varje månad låta en av våra konsulter presentera deras arbete och vilka utmaningar de står inför. Denna månad är det Emma Narving som bjuder på lite sommarstämning från sitt uppdrag på 1x.

 

Vad är dina främsta arbetsuppgifter?IMG_4375

Min främsta uppgift är att utveckla företagets sociala medier, framför allt Instagram och därigenom bygga större varumärkeskännedom. Arbetet innebär mycket att utveckla nya ideér för hur detta ska kunna uppnås som t.ex. Genom en specifik hashtag. För att uppnå en stor varumärkeskännedom spelar följarantal in till en stor del så mycket av mitt arbete går även ut på att kontakta eventuella samarbetspartners och hålla i tävlingar för att dra uppmärksamhet till sidan.

 

Berätta kort om 1x

1x är ett onlinegalleri som fokuserar på curerade bilder. 1x är en av få onlinegallerier som endast publicerar bilder av absolut högsta kvalité. Detta uppnås genom en grupp professionella gallericuratorer med erfarenhet från välkända institutioner som Sotheby’s och Tate Modern Art. Curatorerna bedömmer och utvärderar varje bild som kommer in och de som blir godkända blir publicerade på hemsidan.

 

Vad är den största utmaningen med uppdraget?

Den största utmaningen med uppdraget är att vara ensam och inte ha någon att bolla ideér med. Dock lär jag mig att verkligen själv utveckla mina ideér så utmaningen kan var något nyttigt och utvecklande.

 

IMG_4369-2Vad är det roligaste med att vara konsult hos Uppstuk?

Under min tid som konsult på Uppstuk har jag känt mig otroligt stöttad och uppskattad vilket gör mig väldigt glad. Uppstuk tror på din kompetens och ser till att du får utföra jobb som tar vara på och utvecklar den, vilket jag räknar som det bästa med att jobba hos Uppstuk.

 

Vad har du lärt dig från rollen som konsult, som du tar med dig till framtida anställningar?

Vikten av att snabbt kunna anpassa sig och sätta sig in i företaget och dess värderingar för att kunna utföra ett riktigt bra jobb.

 

 

Mina tre D:

Dold talang: Jag har konsten att kunna döda de mest odödliga växterna.

Drömyrke: Produktionsledare på en reklambyrå- gärna med modeinriktning

Dagens citat: “What is done in love is done well” – Vincent van Gogh