Vill du bli kontaktad?

Om Uppstuk

Vad är Uppstuk?

Uppstuk är ett bolag med stark förankring i Uppsalas studentvärld. Bland våra ägare finns Uppsala universitet, Uppsala teknolog- och naturvetarkår samt Uppsalaekonomerna. Vi arbetar också i nära samarbete med flera andra kårer och studentföreningar i Uppsala för att komma nära studenterna och hitta rätt studentkonsult till våra kunder. Uppstuk arbetar för att föra samman Uppsalas näringsliv och studenter, ta tillvara på Uppsalas styrkor och att stärka hela Uppsalaregionen. Uppstuk erbjuder studenter möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som Uppsalas näringsliv får tillgång till kompetent och engagerad arbetskraft.

Uppstuks historia

Idén till Uppstuk föddes på 2011 där två studenter på Uppsala universitet såg stora möjligheter att fylla det glapp som fanns mellan studenterna på universitetet och näringslivet. Studenterna satt på kunskap, nya tankebanor och ett enormt driv men saknade många gånger relevant arbetslivserfarenhet. Samtidigt fanns det i näringslivet ett behov av kvalificerad arbetskraft och en vilja att träffa på morgondagens talanger. Det var här bryggan byggdes; Uppstuk AB, Uppsala studentkonsulter.

Redan från början fanns en stark koppling till studenterna, universitetet och Uppsala. Den dagliga verksamheten har sedan starten drivits av

studenter och Uppstuk har hela tiden ägts av studentföreningar, universitetet och flera Uppsalaföretag, vilket ger Uppstuk en unik inblick i studentvärlden och i näringslivet.

Sedan 2011 har Uppstuk vuxit; nya medarbetare har kommit in med nya idéer, studenternas kunskaper har lett till skapande av fler affärsområden och vi har vuxit ur kontorslokal efter kontorslokal. Det började med två personer 2011 och nu är vi sju personer som jobbar internt på Dag Hammarskjölds väg 26 som tillsammans med alla studentkonsulter som gemensamt driver Uppstuk med full fart framåt.

Vi som jobbar internt på Uppstuk

Alexandra Erling

HR-chef
070 410 96 03

Malin Johansson

Konsultchef
070 887 70 23

Ida Söderqvist

Säljande Konsultchef
073 654 57 97

Erik Jonzon

Styrelseordförande
073 901 96 91

Johannes Wessman

Konsultchef
072 545 87 00

Niklas Fröling

VD
070 410 62 05

Styrelse

Erik Jonzon

Styrelseordförande

Patrick Micucci

Ordinarie ledamot

Adam J Westerling

Suppleant

Partners

Vakna Uppsala är Uppsalas största frukostnätverk för näringslivet och är en naturlig mötesplats för företagare och beslutsfattare där alla är välkomna. Vakna Uppsala kan liknas vid en morgonsoffa på TV, fast live på scen. Här träffar företagare och beslutsfattare nya och gamla kontakter, får nyheter från Uppsalas Näringsliv, Sport- och kulturliv.
Uppsala universitets utveckling AB (UUAB) är universitetets holdingbolag som förvaltas av universitetet och ägs av svenska staten. Genom UUAB medverkar universitetet till till etablering av nya forskningsbaserade företag genom att erbjuda universitetets forskare såddfinansiering vid företagsstart samt att licensiera ut rättigheterna till ny teknik.
Exedo är ett tjänsteföretag inom HR med många års samlad erfarenhet inom rekrytering, personal- och organisationsutveckling. Främsta fokus är kundanpassade uppdrag inom områdena rekrytering, personal- och organisationsutveckling samt strategisk HR-utveckling.
Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Idag har föreningen över 2500 medlemmar vara cirka 350 är aktiva inom olika projekt och aktiviteter. Detta gör föreningen till en av Uppsalas största studentföreningar, och en av Sveriges största ekonomföreningar.
Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. Frågorna kan vara rent utbildningsmässiga, vara av studiesocialkaraktär eller behandla arbetslivet.